T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Gölbaşı Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Gölbaşı Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

GÖREV TANIMI

Güncelleme Tarihi: 25/01/2019

BİRİM: KAN MERKEZİ 

GÖREV ADI : Transfüzyon komitesi   Görev Tanımı

AMİR VE ÜST AMİRLER :BAŞHEKİM/

GÖREV DEVRİ :

Komite Başkanı: Komite toplantısına katılamayacağı durumlarda görevini;Başhekim tarafından yapılan görev dağılımında belirtilen, izinli ve rapor durumunda yerine bakacak diğer Başhekim Yardımcısına devreder.

-Komite Üyesi: Komite toplantısına katılamayacağı durumlarda görevini; Kendisiyle eş değer ünvanda ilgili çalışana veya aynı birimde görevli diğer kişiye veya bir alt ünvanda çalışan kişiye devreder.

GÖREV AMACI :. Kan ve kan bileşenlerinin temini, saklanma ve kullanım güvenliği konularında hastane politikası oluşturmak, kan ve kan bileşenlerinin kullanıldığı tüm olgularda transfüzyon endikasyonunu ve uygulamalarını değerlendirmek, hasta ihtiyacını karşılama konusunda Kan Transfüzyon Merkezinin yeterliliğini değerlendirmek, kan ve kan bileşenlerine bağlı transfüzyon reaksiyonlarını değerlendirmektir.

TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR : Gölbaşı Devlet Hastanesi Kan Transfüzyon Merkezi ve kan ve kan bileşenleri kullanılan tüm bölümler

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 • Komite Başkanı ve Üyeleri; Komite tarafından alınan kararları uygular ve uygulatır

 • Bir Başhekim yardımcısı,Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Kalite Birim sorumlusu, Kan Transfüzyon Merkezi sorumlusu, Transfüzyon sürecinde yer alan kliniklerden birer temsilci (anestezi uzmanı, genel cerrahi, ortopedi, iç hastalıkları uzmanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, kadın doğum uzmanı ve kalp damar cerrahisi uzmanı) komitede yer almaktadır. Ayrıca yoğun transfüzyon yapan servisler olan dahiliye, ortopedi, yoğun bakım ile Kan Transfüzyon Merkezinden birer temsilci hemşire, istatistikler ve kayıtlar için bir istatistik görevlisi,  komitede bulunmaktadır. Konuya ilgi duyan sağlık personelinin toplantılara katılabilmesi için toplantı günü ve saatinde
 • Transfüzyon komitesi, kurumsal politikanın bir parçası olarak, düzenli olarak ilgili raporları değerlendirir ve sözel olarak toplantı sırasında yönetime sunar. Değerlendirilen raporlar aşağıdaki bilgileri içermektedir;
 • Toplam transfüzyon sayısı, transfüze edilen bileşen tipi gibi genel istatistikî bilgi,
 • Son kullanım tarihi geçmiş veya imha edilmiş kan bileşeni sayısı,
 • Çapraz eşleştirme/transfüzyon oranı,
 • Yapıldı ise otolog alım ve transfüzyon sayısı,
 • Transfüzyon hizmetlerine ilişkin hasta politikasında veya prosedürlerinde ciddi bir yenilik veya revizyona gidilmesi,
 • Hastada kan ve kan bileşenleri ile bulaşan şüpheli enfeksiyon hastalıkları da dahil tüm istenmeyen reaksiyonlar, ciddi reaksiyon detayları ve bunların soruşturma sonuçları,
 • Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen teftiş sonuçları,
 • Kan hizmetlerinde istihdam edilen personel değişiklikleri,
 • Rehberler ve standartlardaki değişiklikler.
 • Hastane Transfüzyon Komitesi, immünohematolojik inceleme yöntemleri, kan bileşenlerinin kullanımı, çapraz karşılaştırması yapılmış bileşenlerin rezervasyon süreleri vb. hastane transfüzyon süreçlerine ilişkin kılavuz ve talimatların hazırlanması ve/veya güncellenmesini sağlar.
 • Komite hastanede gerçekleştirilen kan ve kan bileşenlerinin transfüzyonuyla ilgili tüm işlemlerin uygunluğunun gözden geçirilmesi için etkin bir izleme planı oluşturur.
 • Hastane transfüzyon komitesi yılda iki kez, gerektiğinde daha sık toplanmakta ve hastane yönetimi ile Sağlık Bakanlığı’na rapor vermektedir.