T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Gölbaşı Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Gölbaşı Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

ÇALIŞMA TALİMATI

Güncelleme Tarihi: 25/01/2019

1.AMAÇ: Sağlıkta Kalite Standartları temelinde hizmet içi eğitimleri planlamak ve organize etmek, bölümlerden gelen eğitim taleplerini değerlendirmek, çalışanların uyum eğitimlerini planlamak, hastalara yönelik eğitimleri koordine etmek ve özellikle eğitim planlarında göz ardı edildiği düşünülen hekimleri de kapsayacak şekilde tüm bölüm çalışanlarına yönelik eğitim faaliyetleriyle ilgili süreçleri yönetmekle yükümlüdürler.

                 2. KAPSAM: Hastanemizdeki tüm birimleri kapsar.

                 3. SORUMLULAR: Başhekim, Sağlık Hizmetleri Müd. ,İdari Mali Hizmetler Müdürü,Eğitim hemşiresi, Kalite Yönetim Direktörü ve Psikiyatri uzmanını   kapsar.

 4. UYGULAMA:

 4.1. Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi ve SKS gereğinceoluşturulan Eğitim Komitesi çalışmaları asgari olarak;

  • Hizmet kalite standartları eğitimi,
  • Genel oryantasyon ve klinik oryantasyon eğitimleriniyaptırır,
  • Hizmet içi eğitimler,
  • Uyum eğitimleri,
  • Yerinde eğitimler,
  • Ara eğitimler,
  • Hastalara yönelik eğitimleri planlamalarını içerir.

4.2.Göreve yeni başlayan her çalışana;

  • Genel uyum eğitimi; Genel uyum eğitim sorumlusu eğitim hemşiresidir. Genel uyum eğitimleri Eğitim hemşireSİ tarafından verilir. Hastanede yeni işe başlayan personel, personel birimine başvurduğunda özlük ile ilgili işlemler yapılır ve oryantasyon eğitimi başlar. Daha sonra mutemetlik ve eğitim hemşiresine uğrar.Eğitim Hemşiresi  tarafından genel uyum eğitimi verilir.çalışacağı birim tanıtılır.genel uyum rehberi verilir.Personelin görevlendirilmesi yapıldıktan sonra çalışacağı birimde görevli Birim Sorumlusu aynı zamanda Bölüm Uyum eğitim Sorumlusudur. Meslek bazında her bölüm için uyum eğitim sorumluları belirlenmiştir. Bölüm uyum eğitimleri 5 gün içerisinde tamamlanır.

4.3.Eğitim hemşiresi genel ve birim  uyum eğitimleri için Hastane Oryantasyon Rehberi hazırlar. Birim uyum eğitimi için Servis Uyum Rehberi hazırlar.

4.4.Komite düzenli aralıklarla toplanır. Komite gerekli durumlarda başkanın/üyelerinin talebi ile acil olarak ta toplanabilir.

4.5.Kalite Yönetim Birimi toplantı kararlarını gerekli durumlarda Hastane Yöneticisine bildirir. Hastane yöneticisi talimatları doğrultusunda işlem yapılır.