T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Gölbaşı Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Gölbaşı Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

GÖREV TANIMI

Güncelleme Tarihi: 25/01/2019

BİRİM: KALİTE-VERİMLİLİK YÖNETİM  BİRİMİ 

GÖREV ADI : EĞİTİM KOMİTESİ  GÖREV TANIMI

AMİR VE ÜST AMİRLER : BAŞHEKİM

GÖREV DEVRİ :

 -Komite Başkanı: Komite toplantısına katılamayacağı durumlarda görevini;Başhekim tarafından yapılan görev dağılımında belirtilen, izinli ve rapor durumunda yerine bakacak  görevlendirilen diğer bir komite üyesine devreder.

-Komite Üyesi: Komite toplantısına katılamayacağı durumlarda görevini; Kendisiyle eş değer ünvanda ilgili çalışana veya aynı birimde görevli  diğer kişiye veya bir alt ünvanda çalışan kişiye devreder.

-Komite Sekreteryası: Komite toplantısına katılımı zorunludur. Komite toplantı kararlarını yazmakla ve ilgili kişilere duyurmakla sorumludur. İzinli veya raporlu olduğu durumlarda kalite Birim  çalışanı diğer personele  görevini devreder.

GÖREV AMACI :

Eğitim Komitesinin genel kuruluş amacı; hastane bünyesinde sunulan sağlık hizmetinin kalitesini yükseltmek için personelin, hasta ve yakınlarının eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, bu ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim faaliyetlerini planlamak ve yönetmektir.

 TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR : Gölbaşı Devlet Hastanesinin tamamı.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 • Sağlıkta Kalite Standartları eğitimi, hizmet içi eğitimler, uyum eğitimleri ve hastalara yönelik eğitimleri planlamak,
 • Eğitim Prosedürüne göre personelin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda hizmete katkı sağlayacak talepleri değerlendirerek faaliyetlerini planlamak ( Yeni yıl döneminden önce),
 • Eğitim Planın uygulanmasının sağlamak ve denetimini yapmak,görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapmak,
 • Plan dışı eğitim taleplerini gerekçeleri ile birlikte değerlendirerek uygun bulunanların gerçekleşmesini sağlamak,
 • Hasta ve yakınlarının eğitimini organize etmek, bu amaçla yazılı doküman hazırlamak veya hazırlanmasını sağlamak,

   

       Toplantı Bildirimi

 • Toplantı tarihinden en geç 3 gün önce Komite üyelerine yazılı olarak tebliğ edilir. Toplantı yöneticisi ve katılımcıları, Toplantı gündemi ve süresi, Toplantı yeri ve zamanı hakkında bilgilendirir. Toplantı günü katılımcıların katılım imzası alınır.

        Toplantı zamanı

 • Eğitim Komitesi Eğitim Birimi tarafından SKS çerçevesinde Kalite Yönetim Birimi ile koordine olarak çalışmalarını yürütür.    Komite Eğitim biriminin organizasyonu ile yılda en az 4 defa ve gerektiğinde toplanır. Gerektiğinde hastane yöneticileri ve diğer hastane çalışanları toplantıya davet edilebilir. Gündemi KYD ve eğitim hemşiresi birlikte belirler.

        Toplantı Kayıt

 • Toplantıda alınan ve görüşülen konu ve kararlar Eğitim birimi tarafından  kayıt altına alınır,  rapor haline getirilir, İlgili aksaklıkları konusuna göre İlgili birim amirine üst yazı ile birlikte sunulur.