T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Gölbaşı Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Gölbaşı Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

ÇALIŞMA TALİMATI

Güncelleme Tarihi: 25/01/2019

 1. AMAÇ:

    Hasta güvenliğinin sağlanması için komite çalışmalarının belirlenmesi.

 2. KAPSAM:

  Hasta güvenliği komitesinin çalışmalarını kapsar.

 3. KISALTMALAR:

  E.K.K:Enfeksiyon Kontrol Komitesi

 4. TANIMLAR:

     Bu talimatta tanımlama yapılmamıştır.

 5. SORUMLULAR:

  Üst yönetim, hasta güvenliği komitesi üyeleri

 6. FAALİYET AKIŞI
 • Hastaların doğru kimliklendirilmesi için gerekli  çalışmaları yürütülmesini sağlar.
 • Çalışanlar arasında etkili iletişim(sözel istem) ortamının oluşturulmasını sağlar.
 • Güvenli ilaç uygulamalarının yürütülmesini sağlar.
 • Transfüzyon güvenliğinin sağlanması için çalışmaları yürütür.
 • Radyasyon güvenliğinin sağlanması için gerekli çalışmaları planlar.
 • Laboratuarda hasta güvenliğinin sağlanması için gerekli çalışmaları planlar.
 • Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması için gerekli çalışmaları yürütür.
 • Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması için çalışmalar yapar.
 • Riskli girişimsel işlemlerden önce hastaların bilgilendirilme ve onamlarının alınmasını sağlar.
 • Engelli hastalara yönelik düzenlemelerin yapılmasını sağlar.
 • Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi ile ilgili E.K.K. ile  koordineli çalışır.
 • Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması konularında hastanede çalışmaların yürütülmesi hasta güvenliği komitesi tarafından yürütülür.
 • Mavi kod çalışmaların yürütülmesini sağlar.
 • Pembe kod uygulamasının yürütülmesini sağlar.
 • Güvenlik raporlama sistemin işleyişini düzenler.
 • Kurumda hasta güvenliği kültürünün oluşması gerekli eğitimleri planlar ve eğitim komitesi işbirliği ile yürütür.
 • HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ TOPLANMA PERİYODU;Toplantıdan bir gün önce toplantı yeri, tarihi, süresi ve gündem maddeleri belirlenip ilgili kişilere tebliğ edilir. Hasta Güvenliği Komitesi 3 ayda bir ve gerektiğinde toplanıp, alınan kararları başhekim onayına sunulur.
  1. İLGİLİ DOKÜMANLAR:
 • Hasta Kimliğinin Doğrulanması Yazılı Düzenlemesi
 • İlaç Güvenliği Yönetimi Yazılı Düzenlemesi
 • Transfüzyon Süreci Yazılı Düzenlemesi
 • Sözel İstem Süreci Yazılı Düzenlemesi
 • Hastaların Güvenli Transferi Yazılı Düzenlemesi
 • Yatan Hastaların Düşme Riski Değerlendirmesi
 • Transfüzyon Tıbbi Hizmetleri İşleyişi
 • Hastaların Bilgilendirilmesi ve Onamların Alınması Yazılı Düzenlemesi
 • Toplantı Duyuru Formu
 • Toplantı Katılım Formu
 • Toplantı Tutanak Formu
 • Komite Toplantıları Talimatı