T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Gölbaşı Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Gölbaşı Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

ÇALIŞMA TALİMATI

Güncelleme Tarihi: 25/01/2019

 1. AMAÇ:

  Hasta ve çalışanların sağlığı için güvenli bir hastane ortamı oluşturmak korumak amacıyla yapılacak faaliyetlerin sürekliliğini ve devamlılığını sürdürmek.

 2. KAPSAM

  Hastanenin tüm bina, çalışma ortamları ve alt yapı çalışmalarını kapsar.

 3. KISALTMALAR

  Bu talimatta kısaltma yapılmamıştır.

 4. TANIMLAR

  Bu talimatta tanımlama yapılmamıştır.

   

 5. SORUMLULAR

  Üst Yönetim,

  Komite üyeleri

   

 6. FAALİYET AKIŞI:
  • Bina turları en az 3 ayda bir yapılır.
  • Bina turlarında elde edilen veriler değerlendirilir.
  • Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması için gerekli çalışmaları yürütür.
  • Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli faaliyetleri yapar.
  • Acil durum ve afet  ve yönetimi çalışmalarını planlar ve çalışmaların yürütülmesini sağlar.
  • Atık yönetimi çalışmalarını planlar ve kontrolünü sağlar.
  • Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme ,ayar ve kalibrasyonlarının planlanması ve yapılmasını sağlar.
  • Tehlikeli maddelerin yönetimini planlar ve kontrol eder.
  • Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetler başlatır.

 7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:
 • Toplantı Duyuru Formu
 • Toplantı Katılım Formu
 • Toplantı Tutanak Formu
 • Tıbbi Cihaz Envanteri
 • Bakım Onarım Planları
 • Arıza Bildirim Formu
 • Acil Durum Ve Afet Planı