T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Gölbaşı Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Gölbaşı Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

ÇALIŞMA TALİMATI

Güncelleme Tarihi: 25/01/2019

 1. AMAÇ:

  Çalışan güvenliğinin sağlanması için komite çalışmalarının düzenlenmesi

2.0         KAPSAM:

Çalışan güvenliği komitesinin çalışmalarını kapsar.

3.0         KISALTMALAR:

              HKS:Hizmet kalite standartları

 1.         TANIMLAR

  Bu talimatta tanımlama yapılmamıştır.

 2.         SORUMLULAR

  Üst Yönetim,

  Komite üyeleri

   

 3.       FAALİYET AKIŞI:
  1. Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması:

  2. Çalışanların çalışma ortamlarından kaynaklanabilecek tehlikeleri ve bu tehlikelerden kaynaklanabilecek riskleri belirler ve Çalışan risk analiz planı yapar.
  3. Belirlenen bu risklere yönelik koruyucu önlemleri ve tedbirleri alır.
  4. Risk değerlendirmesi bölüm bazındave çalışan bazında yapar.
  5. Bölüm ve çalışan bazında risklerin belirlenmesinde;HKS değerlendirme sonuçları, çalışanların iş değiştirme devir hızları, çalışan görüş ve önerileri, çalışan anket sonuçları, çalışan güvenliği komitesinin gözlem ve tespitleri, güvenlik raporlama sistemine yapılan bildirimler kullanılır.
  6. Belirlenen risklere yönelik bölümde çalışanlar ile birlikte değerlendirmeler yaparak gereken önlemleri alınır.Çalışan sağlığının korunması için eğitimlerin sürekliliği ve devamlılığı sağlanır.
  7. Bölüm bazlı kontrollerin yapılmasında bölüm kalite sorumluları ve çalışan güvenliği komitesi sorumludur.
  8. Kalite Yönetim Birimine yapılan çalışan güvenliğini tehdit eden olay bildirimlerinin kök neden analizlerini yapar.
  9.  

   6.2       Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması

  10. Riskli alanlarda çalışanları korumak amacıyla kişisel koruyucu ekipmanları temin ederek gerekli eğitimleri yapmak ve kişisel koruyucu ekipmanların kontrolünü yapar.
  11. Tüm hastanede ve riskli alanlarda çalışanların sağlık taramalarını planlar ve gerekli aşıların yapılmasını sağlar ve kontrolünü yapar.
  12.  

   6.3      Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması amacıyla çalışmalar yapar.

   6.4      Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması amacıyla gerekli çalışmalar yapar.

   6.5      Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması amacıyla gerekli çalışmaları yapar.

   6.6      Tüm çalışanlarda çalışan güvenliği kültürünün oluşması amacıyla çalışmalar yürütür.

 4. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:
 • Toplantı Duyuru Formu
 • Toplantı Katılım Formu
 • Toplantı Tutanak Formu
 • Çalışan Güvenliği Yönetmeliği