T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Gölbaşı Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Gölbaşı Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hastanemiz Sağlık Çalışanlarına “İlaçlarda Advers Etki ve Advers Etki Bildirimi” Hakkında Eğitim Verildi

Güncelleme Tarihi: 16/10/2018


advers_kapak.jpg

     Verimlilik Yerinde Değerlendirme ve Sağlıkta Kalite Standartları gereğince hastanemiz çalışanlarına farmakovijilans irtibat sorumlumuz Eczacı Cennet
Büşra YILMAZ tarafından 16.10.2018 tarihinde “İlaçlarda Advers Etki ve Advers Etki Bildirimi” hakkında eğitim verildi.

     Hasta güvenliğini koruma amacı kapsamında hastanemiz sağlık çalışanlarına verilen eğitimde; “İlaçlarda adversetki, ilaçların güvenli şekilde
kullanımlarının sağlanması içinadvers etkilerin sistematik bir şekilde izlenmesi, bu hususta bilgi toplanması, kayıt altına alınması, değerlendirilmesi,
arşivlenmesi, ve TÜFAM’ a (Türkiye Farmakovijilans Merkezi) bildirilmesi gibi konulara değinildi.

Advers Etki Nedir?

     Bir beşeri tıbbi ürünün hastalıktan korunma, bir hastalığın teşhis veya tedavisiveya bir fizyolojik fonksiyonun iyileştirilmesi, düzeltilmesi veya değiştirilmesi
amacıyla kabul edilen normal dozlarda kullanımında ortaya çıkan zararlı ve amaçlanmamış bir etkidir.

Farmakovijilans Nedir?

     Advers etkilerin ve beşeri tıbbi ürünlere bağlı diğer muhtemel sorunların saptanması, değerlendirilmesi, tanımlanması ve önlenmesi ile ilgili bilimsel
çalışmaları kapsar.

  • advers_1.jpg